بایگانی رادار نفوذ در زمین

گنجیاب و رادار نفوذ در زمین گپارد-Gepard GPR

گنجیاب و رادار نفوذ در زمین گپارد-Gepard GPR

14 فوریه 16

گنج یاب و رادار نفوذ در زمین حرفه ای گپارد با عمق کاوش استثنایی ۴۰ متر ،همراه با ۲ سال گارانتی Gepard GPR یک رادار نفوذ در زمین بسیار انعطاف پذیر ،قابل حمل و نقل و قدرتمند نفوذ در زمین می باشد که برای تشخیص مواد زیر زمینی مانند خطوط لوله ،حفره ها ،کانال ها ،لوله ها ،تونل ها و...

لیست قیمت فلزیاب