فلزیاب MULTI SENSOR

فلزیاب MULTI SENSOR

15 آگوست 17

فلزیاب MULTI SENSOR دستگاه فلزیاب مولتی سنسور محصول آکورالوکیتورز آمریکا دستگاه فلزیاب فلزیاب مولتی سنسور MULTI SENSOR PRO محصول آمریکا فلزیاب مولتی سنسور ردیاب و تشخیص دهنده دقیق دارای چند سنسورو نمایشگر حسی UMPCمیباشد و کار با این دستگاه را آسان میسازد. نرم افزار یک نمای فوری از منطقه تحت پوشش این آنتن را ارائه میدهد که شامل بررسی های...

لیست قیمت فلزیاب
اخبار ویژه