معنی و مفهوم انواع تفکیک در دستگاه های گنج یاب و فلزیاب

 معنی و مفهوم انواع تفکیک در دستگاه های گنج یاب و فلزیاب

06 ژانویه 19

 معنی و مفهوم انواع تفکیک در دستگاه های گنج یاب و فلزیاب انواع تفکیک در دستگاه های گنج یاب و فلزیاب      تفکیک آهن و غیر آهن : این نوع تفکیک بیش از ۳۰ سال است که در دستگاه های پالسی و VLF وجود دارد و اولین بار توسط شرکت فیشر امریکا ابداع شده است در این نوع تفکیک دستگاه...

لیست قیمت فلزیاب
اخبار ویژه