دستگاه فلزیاب آس ۲۵۰ محصول گرت آمریکا

دستگاه فلزیاب آس ۲۵۰ محصول گرت آمریکا

25 آوریل 16

دستگاه فلزیاب آس ۲۵۰ محصول گرت آمریکا GARRET ACE 250 ویژگی های کلیدی تعیین الکترونیک: هدف و بهبود سرعت. قبول / رد تبعیض: برای تغییر الگوهای تبعیض است. پنج حالت جستجو: الگوی تفکیک از پیش تنظیم شده را انتخاب کنید و یا خود را ایجاد کنید. به طور مداوم سکه شاخص عمق: برای تعیین عمق هدف باتری شرط شاخص: نشان...

لیست قیمت فلزیاب
اخبار ویژه